PRIVACY BELEID VAN PAREL DER VOORKEMPEN

Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die “Parel der Voorkempen” verwerkt van haar deelnemers, sponsors of andere geïnteresseerden
Indien je lid wordt van Parel der Voorkempen, sponsort, deelneemt aan de rondrit of om een andere reden persoonsgegevens aan Parel der Voorkempen verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacy beleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Parel der Voorkempen, Pater Kenislaan 33 te 2970 Schilde.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

2. Welke gegevens verwerkt Parel der Voorkempen en voor welk doel

2.1. In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) Voor en achternaam
b) Adresgegevens
c) Telefoonnummer, gsm nummer, emailadres, bankrekeningnummer
d) Merk oldtimer(s)
e) Beeldmateriaal

2.2. Parel der Voorkempen verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: Prewar Oldtimer rit Parel der Voorkempen.
a) Je naam, adres, telefoonnummer, gsm nummer emailadres wordt gebruikt voor contact over de deelname, de eventuele annulering.
b) Je naam, adres, emailadres wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over de activiteiten van Parel der Voorkempen.
c) Je naam en bankrekening nummer wordt gebruikt voor de betaling voor deelname af te handelen.

2.3. Beeldmateriaal gebruikt op de website van Parel der Voorkempen
a) Gerichte beelden ( personen als onderwerp) worden enkel gepubliceerd indien er toestemming is gegeven.
b) Door inschrijving tot deelname geeft de deelnemer toestemming tot maken en gebruik van sfeerbeelden.

2.4. Beeldmateriaal gebruikt door derden
a) Er worden geen gerichte beelden (personen als onderwerp) bezorgd aan derden
b) Door inschrijving tot deelname geeft de deelnemer toestemming tot maken en gebruik van sfeerbeelden voor promotie van de inrichting ‘Parel der Voorkempen oldtimer rit’.
c) Beeldmateriaal wordt nooit verkocht aan derden

2.5. Je naam en emailadres wordt uiterlijk twee jaar gebruikt om je te informeren over andere organisaties georganiseerd door Parel der Voorkempen.

3. Bewaartermijnen
a) Parel der Voorkempen verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap tot maximaal tien jaar na afloop van je lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonlijke gegevens vernietigd.
b) Parel der Voorkempen verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je deelname aan de oldtimerrit. Na afloop van de rit worden jouw gegevens nog tien jaar bewaard. Aansluitend worden ze vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1. Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Parel der Voorkempen passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Parel der Voorkempen geen gebruik van diensten van derden.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1. Je kan een verzoek indienen om je gegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen bij Cornelius Godrie. Je verzoek zal in behandeling genomen worden en binnen een maand na ontvangst wordt je geïnformeerd.
5.2. Indien je bezwaar wil maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met Cornelius Godrie.

6. Wijzigingen
Dit privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het privacy beleid te bekijken.